Monday, June 13, 2011

[Song] A Song Calling For You - SS501
Sing it the way I hear it:

(Lyrics)

Morunun chokago chomjom nega to pyone jigo
Kakkum tarunyoja bogo
Saljak kyot nunjildo e bogo

Ije toin kot kata nega neyoja toil kot kata
Nodo ne ma wumal kot kata

Keroke midosso
Karago haji mayo karago haji mayo
Dashi hanbonnal pondamyon

La 5x ...nol burunun norega iron no rega... la 4x
La 5x ...nol burunun norega iron no rega... la 5x

Chepal tonajinun ara ijen twessoyo
Tu bon dashi nun geron marun marayo
Moduchung bune ijen nega al kot katayo
Dashi nun geron marun haji marayo

Han bon punirado chaggu chonado kwoaro bogo
Sarangiran malha naro ne mam dolyo boryo he bogo

Kutnejanun mare chonbu chilyot danun mare
Nega shiro jyot danun ge mare

Amu mal mothe do
Karago haji mayo karago haji mayo
Dashi kedega ondamyon

La 5x ...nol burunun norega iron no rega... la 4x
La 5x ...nol burunun norega iron no rega... la 4x
La 5x ...iroke bullo bado nol bullo bado... la 4x
La 5x ...iroke bullo bado nol bullo bado... la 5x

Chepal tonajinun ara ijen twessoyo
Tu bon dashi nun geron marun marayo
Moduchung bune ijen nega al kot katayo
Dashi nun geron marun haji marayo

Mojilge keroke amurochi anke
Mudomdom hage damdam hage
Ne kyotultona ganayo
Morochil surok chomjom chakajil surok chomjom
Kedemanto ulla nan amu maldo amugotdo

La 5x, La 5x, La 5x, La 5x

La 5x

La 5x ...nol burunun norega iron no rega... la 4x
La 5x ...nol burunun norega iron no rega... la 4x
La 5x ...iroke bullo bado nol bullo bado... la 4x
La 5x ...iroke bullo bado nol bullo bado... la 5x

Chepal tonajinun ara ijen twessoyo
Tu bon dashi nun geron marun marayo
Moduchung bune ijen nega al kot katayo
Dashi nun geron marun haji marayo

No comments:

Post a Comment